Co oznacza znak FSC czyli Forest Stewardship Council

FSC

FSC

Certyfikat FSC czyli Forest Stewardship Council to znak ekologiczny który informuje, że drewno, z którego zrobiony jest dany produkt pochodzi z obszarów leśnych zarządzanych ekologicznymi zasadami, chroniących kluczowe siedliska roślin i zwierząt. Etykiety z logo FSC pomagają wyróżnić produkty na rynku, oznaczają one zaangażowanie w odpowiedzialne leśnictwo. Logo FSC świadczy o odpowiedzialnym pochodzeniu towarów lub ich opakowań.

Znak ekologiczny FSC otrzymało do tej pory 85 milionów hektarów zasobów leśnych na całym świecie. Kontrolę nad zakładami leśnymi przejmują niezależne organizacje certyfikujące, które z kolei podlegają raz w roku kontrolom FSC. Surowym przepisom podlega też obróbka drewna, dzięki czemu można mieć pewność, że drewno posiadające znak ekologiczny FSC nie będzie wymieszane z drewnem z innych źródeł.

 

 


zobacz więcej szczegółowych informacji:

FSC

Co oznacza znak ekologiczny Zielony punkt na opakowaniu

Zielony punkt

Zielony punkt

Zielony punkt to znak ekologiczny i jeden z najczęściej stosowanych znaków na świecie. Oznacza, że za dane opakowanie wniesiono już opłatę za wtórne przetworzenie opakowania, na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań.

Przeciętny odbiorca, który spotyka się z tym oznaczeniem na opakowaniach najczęściej ma mylne skojarzenia. Przeważnie traktuje znak jako oznaczenie materiału przyjaznego dla środowiska, ekologicznego. Jest to jednak znak usługowy, co wynika także z definicji znaku towarowego.

zobacz więcej szczegółowych informacji:
Oznaczenie opakowań ekologicznych – znak Zielony punkt

Co oznacza znak ekologiczny Energy Star

Energy Star- znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl

Energy Star

Energy Star – znak ekologiczny istniejący od 1992 roku, umieszczany na energooszczędnych produktach RTV i AGD. Nadawany jest w ramach programu prowadzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency), oraz Amerykański Departament Energii  (U.S. Department of Energy). Jest to międzynarodowy program dobrowolnego znakowania.

więcej na temat znaku: Energy Star

Oznaczenie obowiązkowe CE czyli wyrobów zgodnych z normami UE vs chińska podróbka China Export

CE EU vs CE China ExportOznaczenie obowiązkowe CE (Conformité Européenne)  – wyrób zgodny z normami Unii Europejskiej

Istniejące od 1993 roku oznaczenie obowiązkowe CE  (Conformité Européenne) jest kluczowym wskaźnikiem spełniania przez produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej, umożliwiającym wolny przepływ towarów na rynku europejskim. Przez umieszczenie znaku CE na produkcie, wytwórca deklaruje, że jego produkt jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie do tego produktu wymaganiami prawnymi, koniecznymi do uzyskania znaku CE. czytaj więcej

Znak China Export –  chińska podróbka oznaczenia CE (Conformité Européenne) 

Produkty sprowadzane z Chin często nie posiadają odpowiednich certyfikatów. Żeby zwiększyć sprzedaż takich produktów i zmylić europejskiego konsumenta zastosowano bardzo podobne oznaczenie CE, które różni się praktycznie tylko tym, że odległość między obiema literami jest minimalna.

Na pierwszy rzut oka obydwa znaki są łudząco podobne. Symbol CE jest wpisany w dwa zachodzące na siebie okręgi, a litery są nieco od siebie oddalone. Środkowa belka litery E jest krótsza od dwóch pozostałych. W znaku China Export litery znajdują się bliżej siebie i na ogół wszystkie belki litery E są tej samej długości.

Znak ten oznacza, że produkt został wyprodukowany w Chinach, i rzekomo oznacza China Export, ponieważ niektórzy chińscy producenci stosują go do swoich produktów. Znak China Export nie jest nigdzie zarejestrowany i nie potwierdza zgodności z żadnymi normami. Chińscy producenci stosują go arbitralnie.

Oznaczenie obowiązkowe CE Unii Europejskiej

Co oznacza znak ekologiczny Ecolabel zwany też stokrotką lub margerytką

Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką

Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką

Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką to znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską w 1992 roku. Jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.

Symbol Ecolebel informuje konsumenta, że produkty nie są szkodliwe dla środowiska, spełniają określone kryteria unijne, ustalone w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych.

więcej na temat znaku: ecolabel